چشم انداز

چشم انداز شرکت آوین زیست انرژی

شرکت بین المللی آوین زیست انرژی با در نظر گرفتن برنامه در توسعه صنایع بین المللی  با هدف  افزایش اعتبار و حمایت جهانی و افزایش حجم فروش ، در افق زمانی ۵ ساله آتی خود، چشم انداز زیر را برای سال 1400 الی 1405 ترسیم نموده است:

  • تبدیل شدن به بزرگترین شرکت تولید سامانه های بازیابی بخارات آب برج های خنک کننده در سطح کشور و بین المللی بر اساس شاخص “ارزش خالص دارایی” و “سودآوری”
  • تبدیل شدن به برترین برند توسعه دهنده افزایش راندمان در صنعت بازیابی آب برج های خنک کننده
  • پیشرو و پیشتاز بودن در عرصه نوآوری و طراحی ساخت سامانه های بازیابی بخارات آب
  • توسعه گستره جغرافیایی فعالیت در سطح بین الملل
  • حضور مؤثر و فروش و انتقال تکنولوژی در عرصه‏ های بین ‏المللی با استفاده از تشکیل کنسرسیوم‏ ها و قرارداد های مشارکت‏ خارجی
  • طراحی و اجرای سیستم کارآمد سنجش رضایت مشتری به منظور انطباق محصولات و خدمات شرکت با نیاز مشتریان

فراهم نمودن سیستم جامع مدیریت منابع انسانی در جهت ارتقای تخصص، توانمندی و رضایت کارکنان