حوزه بازار (تمرکز جغرافیایی)

حوزه بازار (تمرکز جغرافیایی)

حوزه فعالیت شرکت بین المللی آوین زیست انرژی از نظر تمرکز جغرافیایی به دو بخش داخلی و خارجی به شرح زیر قابل تفکیک است:

بازار داخلی:

  • کلیه استان های خشک و کم آب کشور که دارای صنایع آب بر ذوب آهن و فولادی و پتروشیمی و کاشی و سرامیک می باشند .

بازار خارج از کشور:

  • کلیه کشورهای دارای صنایع آب بر و متمرکز بر حفظ محیط زیست و کاهش آلاینده ها